Milan Dobeš


Milan Dobeš sa narodil 29.júla 1929 v Přerove. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Ladislav Čermický, Bedřicha Hofstädtera a na oddelení krajinárskeho maliarstva u prof. Dezidera Millyho. Od r.1960 sa venuje tvorbe vizuálno- kinetických a svetelno- kinetických objektov.

Napísal manifesty o Svetle a pohybe a o Dynamickom konštruktivizme. Zúčastnil sa na významných výstavách opticko- kineticckého umenia doma i v zahraničí.